ORMS یا سامانه مدیریت اتاق عمل

ORMS
سامانه ORMS به منظور مدیریت اتاق عمل طراحی شده است. پزشک و یا جراح با استفاده از این سامانه قادر است تا خروجی تصاویر دستگاه های مختلف در اتاق عمل را به راحتی بر روی چند تلویزیون به نمایش در آورده و آنها را مدیریت کند. همچنین اطلاعات موجود در سیستمهای HIS و PACS مربوط به بیمار نیز می تواند در این سامانه مدیریت شده و بر روی تلویزیون ها به نمایش در آید.
علاوه بر این امکاناتی مانند پخش موزیک، ضبط کردن تصاویر مربوط به دستگاه ها و جراحی، استریم کردن آنها به منظور آموزش و ... نیز در این سامانه تعبیه شده است.