پروژه های دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

شرکت همراه اول
شرکت همراه اول
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت همراه اول
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
22 کلاینت و 14 ویدئو وال
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
30
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
90
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
باغ کتاب تهران
مرکز خرید پالادیوم
مرکز خرید پالادیوم
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
1 ویدئو وال
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز خرید پالادیوم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
2
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بازار چارسو تهران
بازار چارسو تهران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
22
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بازار چارسو تهران
مجتمع تجاری ایران مال
مجتمع تجاری ایران مال
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
4 در 4
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع تجاری ایران مال
مرکز خرید گالریا
مرکز خرید گالریا
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
130
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز خرید گالریا
شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی جم
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
12
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروشیمی جم
بیمارستان پارس تهران
بیمارستان پارس تهران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
22
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان پارس تهران
شرکت پتروپارس
شرکت پتروپارس
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
8
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1391
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروپارس
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
40
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
5
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
شرکت گلدیران
شرکت گلدیران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
10
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت گلدیران
هتل ولایت مشهد
هتل ولایت مشهد
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل ولایت مشهد
هتل عرفان تهران
هتل عرفان تهران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
10
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل عرفان تهران
فود کورت قلهک تهران
فود کورت قلهک تهران
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
6
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
فود کورت قلهک تهران
گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت
گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
10
تعداد کلاینت
تهران و عسلویه
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شرکت ایرانسل
شرکت ایرانسل
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
15
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت ایرانسل
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
40
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
دیوان محاسبات کشور