درخواست پروژه جدید

شرکت کارآمدان ماندگار سیستم (کاما‌سیستم) طی مدت زمان فعالیت خویش موفق شده است علاوه بر تولید بیش از 10 مورد محصول با تکنولوژی بالا و پوشش بخش عمده ای از نیاز کشور، پروژه های متعددی را نیز در حوزه تولید راه حل ها و نرم افزارهای خاص منظوره با موفقیت اجرا نماید.
گواه این توانمندی را می توان در اجرای راه حل ها و نرم افزارهایی همچون VoIP برای مرکز مخابرات استان اصفهان، سیستم ORMS (مدیریت یکپارچه اتاق عمل ) برای مجموعه صاپا، طراحی و تولید Desktop Viewer برای مجموعه همراه اول، طراحی و تولید سیستم ترانسکودر برای یکی از ارگانهای نظامی کشور، طراحی و تولید اپلیکیشن 90SP برای یکی از سرویس دهندگان داخلی و موارد مشابه اشاره نمود که تمامی موارد طبق استانداردهای کارفرمایان محترم طراحی و تحویل گردیدند.
کارفرمایانی که تمایل به طراحی و تولید نرم افزارهای خاص منظوره دارند، می توانند شرکت کاماسیستم را در این راه مفتخر نمایند و با ارائه RFP مرتبط از خدمات و مشاوره کاماسیستم بهره مند گردند.