همکار تجاری، دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف، یکی از برترین دانشگاه فنی مهندسی کشور و منطقه می باشد. با توجه به اینکه اکثریت بنیانگذارن و پرسنل شرکت کاماسیستم از فارغ التحصیلان ممتاز این دانشگاه می باشند، از ابتدای تاسیس این شرکت، افتخار همکاری با این دانشگاه محیا گردید.
حضور در اکثر نمایشگاه ها و همکاری مستمر با بخش ارتباط با صنعت این دانشگاه از نمونه همکاری های شرکت کاماسیستم با این مرکز آموزشی معتبر می باشد.
تایید شدن به عنوان یکی از شرکت های کارآفرین کشور توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین یکی از اولین شرکت های ثبت شده در سایت دانشگاه شریف به عنوان عضو اقتصادی این دانشگاه، از دیگر افتخارات این شرکت محسوب می گردد.

همکاران تجاری