پروژه های ملی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - OTT
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - OTT
ملی
نوع پروژه
ایرانیان سراسر دنیا
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - OTT
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - IPTV شهری
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - IPTV شهری
ملی
نوع پروژه
100,000
تعداد کلاینت
اصفهان
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - IPTV شهری
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP
ملی
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
اصفهان
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP
تلویزیون کشور بولیوی - Transcoder
تلویزیون کشور بولیوی - Transcoder
ملی
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
بولیوی و تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
تلویزیون کشور بولیوی - Transcoder