پروژه های IPTV

مجتمع تجاری ایران مال
مجتمع تجاری ایران مال
IPTV
نوع پروژه
500
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع تجاری ایران مال
هتل پارسیان آزادی تهران
هتل پارسیان آزادی تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
475
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پارسیان آزادی تهران
هتل اسپیناس پالاس تهران
هتل اسپیناس پالاس تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
450
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل اسپیناس پالاس تهران
مارینا پارک کیش
مارینا پارک کیش
IPTV هتلی
نوع پروژه
200
تعداد کلاینت
کیش
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مارینا پارک کیش
هتل الماس 2 مشهد
هتل الماس 2 مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
220
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل الماس 2 مشهد
هتل بزرگ شیراز
هتل بزرگ شیراز
IPTV هتلی
نوع پروژه
170
تعداد کلاینت
شیراز
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل بزرگ شیراز
هتل قصر الماس مشهد
هتل قصر الماس مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
219
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1389
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل قصر الماس مشهد
بیمارستان میلاد لاهیجان
بیمارستان میلاد لاهیجان
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
160
تعداد کلاینت
لاهیجان
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان میلاد لاهیجان
شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی زاگرس
IPTV سازمانی
نوع پروژه
600
تعداد کلاینت
عسلویه - سیراف
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروشیمی زاگرس
بیمارستان رضوی مشهد
بیمارستان رضوی مشهد
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
350
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان رضوی مشهد
هتل ویدا کیش
هتل ویدا کیش
IPTV هتلی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
جزیره کیش
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل ویدا کیش
بیمارستان بین المللی اربیل عراق
بیمارستان بین المللی اربیل عراق
IPTV هتلی
نوع پروژه
200
تعداد کلاینت
اربیل عراق
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان بین المللی اربیل عراق
هتل سورینت مریم کیش
هتل سورینت مریم کیش
IPTV هتلی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
جزیره کیش
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل سورینت مریم کیش
هتل کوروش کیش
هتل کوروش کیش
IPTV هتلی
نوع پروژه
210
تعداد کلاینت
جزیره کیش
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل کوروش کیش
هتل نگین پاسارگاد مشهد
هتل نگین پاسارگاد مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل نگین پاسارگاد مشهد
هتل اوین پارسیان تهران
هتل اوین پارسیان تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل اوین پارسیان تهران
هتل پارسیان کرمانشاه
هتل پارسیان کرمانشاه
IPTV هتلی
نوع پروژه
115
تعداد کلاینت
کرمانشاه
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پارسیان کرمانشاه
هتل های فرودگاهی ایبیس و نووتل
هتل های فرودگاهی ایبیس و نووتل
IPTV هتلی
نوع پروژه
550
تعداد کلاینت
تهران - فرودگاه بین المللی امام خمینی
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل های فرودگاهی ایبیس و نووتل
هتل میزبان بابلسر
هتل میزبان بابلسر
IPTV هتلی
نوع پروژه
233
تعداد کلاینت
بابلسر
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل میزبان بابلسر
هتل عرفان تهران
هتل عرفان تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
60
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل عرفان تهران
مجتمع تفریحی شهید رسولی نوشهر
مجتمع تفریحی شهید رسولی نوشهر
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
نوشهر
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع تفریحی شهید رسولی نوشهر
بیمارستان ایرانیان مشهد
بیمارستان ایرانیان مشهد
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان ایرانیان مشهد
هتل آپارتمان بشری مشهد
هتل آپارتمان بشری مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل آپارتمان بشری مشهد
هتل قدس مشهد
هتل قدس مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
180
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1400
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل قدس مشهد
هتل حلما مشهد
هتل حلما مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
90
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل حلما مشهد
هتل الزهرا مشهد
هتل الزهرا مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
220
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل الزهرا مشهد
مرکز جراحی نگاره اصفهان
مرکز جراحی نگاره اصفهان
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
20
تعداد کلاینت
اصفهان
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز جراحی نگاره اصفهان
هتل جهان مشهد
هتل جهان مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
170
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل جهان مشهد
هتل سیمرغ فیروزه مشهد
هتل سیمرغ فیروزه مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل سیمرغ فیروزه مشهد
هتل فردوس مشهد
هتل فردوس مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
90
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل فردوس مشهد
هتل حیات شرق مشهد
هتل حیات شرق مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
400
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل حیات شرق مشهد
هتل شکوه ایمان مشهد
هتل شکوه ایمان مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل شکوه ایمان مشهد
هتل آدینا مشهد
هتل آدینا مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل آدینا مشهد
هتل بانی تهران
هتل بانی تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
40
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل بانی تهران
بازار چارسو تهران
بازار چارسو تهران
IPTV سازمانی
نوع پروژه
450
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بازار چارسو تهران
مجتمع مسکونی باران 2 مشهد
مجتمع مسکونی باران 2 مشهد
IPTV سازمانی
نوع پروژه
110
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع مسکونی باران 2 مشهد
شرکت پتروپارس
شرکت پتروپارس
IPTV سازمانی
نوع پروژه
45
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1391
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروپارس
برج میکا تهران
برج میکا تهران
IPTV سازمانی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
برج میکا تهران
بیمارستان میلاد اصفهان
بیمارستان میلاد اصفهان
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
100
تعداد کلاینت
اصفهان
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان میلاد اصفهان
بیمارستان گلستان نداجا تهران
بیمارستان گلستان نداجا تهران
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان گلستان نداجا تهران
مرکز جراحی محدود میلاد ارومیه
مرکز جراحی محدود میلاد ارومیه
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
ارومیه
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز جراحی محدود میلاد ارومیه
بیمارستان مادر قم
بیمارستان مادر قم
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
55
تعداد کلاینت
قم
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان مادر قم
بانک پارسیان تهران
بانک پارسیان تهران
IPTV سازمانی
نوع پروژه
10
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1390
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بانک پارسیان تهران
هتل ولیعصر تهران
هتل ولیعصر تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل ولیعصر تهران
هتل پردیسان مشهد
هتل پردیسان مشهد
IPTV هتلی
نوع پروژه
170
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پردیسان مشهد
هتل پانوراما کیش
هتل پانوراما کیش
IPTV هتلی
نوع پروژه
280
تعداد کلاینت
کیش
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پانوراما کیش
بیمارستان پیامبران تهران
بیمارستان پیامبران تهران
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان پیامبران تهران
هتل پرشین پلازا تهران
هتل پرشین پلازا تهران
IPTV هتلی
نوع پروژه
110
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پرشین پلازا تهران
هتل هانیه مشهد
هتل هانیه مشهد
IPTV
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1390
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل هانیه مشهد
مجتمع سپید مشهد
مجتمع سپید مشهد
IPTV
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع سپید مشهد
اپراتور شهری
اپراتور شهری
IPTV
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
افغانستان
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
اپراتور شهری
هتل الزهرا قم
هتل الزهرا قم
IPTV هتلی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
قم
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل الزهرا قم