دیجیتال ساینیج

Digital Signage کاماسیستم
دیجیتال ساینیج راه حلی است که به بهره بردار سیستم اجازه می دهد محتوای تعداد نامحدودی نمایشگر در سطح ارگان، شهر، کشور و یا حتی سراسر دنیا را کنترل و پخش نماید تا به اهداف تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی خود برسد.
محتواهای مد نظر بهره بردار از دو طریق بر روی سیستم بارگذاری می گردند:
 1. از طریق اپراتور
 2. از طریق ارتباط با منابع اطلاعاتی دیگر
در مورد اول تمامی اطلاعات مد نظر از طریق اپراتور تهیه و آماده می گردد و توسط ایشان بر روی سیستم بارگذاری می گردند. مورد دوم محتواهایی را شامل می شود که از قبل آماده می باشند و اپراتور فقط منابع آن را به سیستم معرفی و سیستم در زمان های مشخص شده نسبت به دریافت و نمایش آنها اقدام می نماید.
این سیستم ها محدودیتی در نمایش انواع محتوا نداشته و قادرند انواع آنها به شرح ذیل را نمایش دهند:
 1. محتوای زنده (کانال های زنده تلویزیونی، رادیویی و یا دوربین ها)
 2. انواع فیلم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی کوتاه و بلند
 3. عکس
 4. زیرنویس
 5. RSS های خبری
 6. انواع URL
 7. و ...
با توجه به توضیحات فوق مشخص می گردد این سامانه کاربری بسیار زیادی برای انواع شرکتها، ارگانها و مراکز خدماتی و درمانی دارد از جمله:
 1. بانکها
 2. فرودگاه ها
 3. مراکز فروش و مال ها
 4. ارگانهای دولتی و خصوصی بزرگ و متوسط
 5. مراکز درمانی
 6. مراکز آموزشی
 7. مراکز تفریحی و سرگرمی
 8. پایانه های حمل و نقل
 9. و ...

مطالب مرتبط و تکمیلی دیجیتال ساینیج (Digital Signage)

پروژه های انجام شده دیجیتال ساینیج (Digital Signage)