دریافت نمایندگی

گستردگی فعالیت شرکت کاماسیستم در 9 شهر و استان کشور و حجم پروژه های اجرایی این شرکت، مجاب می نماید، شرکت کاماسیستم نسبت به اعطای نمایندگی در استان های کشور اقدام نماید.
شرکت های فنی و مهندسی فعال در حوزه نرم افزار نویسی، بازرگانی و IT که تمایل به همکاری با شرکت کاماسیستم در استانها را دارند می توانند طی تماس با این شرکت و ارسال رزومه نسبت به عقد قرارداد نمایندگی با این شرکت اقدام نمایند.
هم اینک شرکت گراند تکنیک به عنوان نماینده انحصاری این شرکت در استان خراسان رضوی فعالیت دارد و شرکت کاماسیستم از جذب نمایندگان قوی از سایر استانها استقبال می نماید.