ملی

شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP

پایان پروژه
1396
محل اجرا
اصفهان
تعداد کلاینت
نامحدود
نوع پروژه
ملی
پس از همکاری شرکت کاماسیستم و مرکز مخابرات استان اصفهان در زمینه راه اندازی سیستم IPTV شهری و رضایت مدیران این مرکز از توانمندی علمی و همکاری همه جانبه شرکت کاماسیستم، در سال 1394 طراحی و تولید نرم افزار VOIP برای این مرکز به شرکت کاماسیستم واگذار گردید.
طراحی و تولید این پروژه بزرگ به مدت زمان دو سال با همکاری آن مرکز محترم ادامه یافت و در سال 1396 با رعایت کلیه موارد امنیتی مورد نظر کارفرما و ویژه سازی های مد نظر، تحویل گردید.
طراحی و تولید این نرم افزار خاص منظوره، یکی از افتخارات و پروژه های ملی شرکت کاماسیستم محسوب می گردد و این شرکت توانمندی و آمادگی خود را جهت انجام پروژه های اینچنین اعلام می نماید.

پروژه های انجام شده