ملی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - OTT

پایان پروژه
1393
محل اجرا
تهران
تعداد کلاینت
ایرانیان سراسر دنیا
نوع پروژه
ملی
پروژه راه اندازی سیستم تلویزیون همراه معاونت رسانه های مجازی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در مهرماه سال 91 با مشارکت شرکت کاماسیستم به طور جدی آغاز گردید و پس از اتمام، به عنوان اولین سامانه OTT طراحی شده کشور وظیفه تصویر رسانی به ایرانیان سراسر دنیا را بر عهده گرفت.
در این پروژه 24 شبکه تلویزیونی و 18 شبکه رادیویی با Bitrateهای مختلف متناسب با سرعت شبکه کاربر در اختیار ایشان قرار گرفت. از دیگر ویژگی های این سیستم می توان به ویدئوهای درخواستی و محتواهای مختلف و جذابی که سازمان بر روی سیستم قرار می دهد اشاره نمود.
رضایت مدیران معاونت رسانه های مجازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از عملکرد شرکت کاماسیستم طی یک رضایتنامه مکتوب به این شرکت اعلام گردید.

 

پروژه های انجام شده