دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

دیجیتال ساینیج در دیوان محاسبات کشور

پایان پروژه
1398
محل اجرا
تهران
تعداد کلاینت
40
نوع پروژه
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات کشور در سال 1398 جهت اجرای سیستم یکپارچه اطلاع رسانی و یا دیجیتال ساینیج قرارداد همکاری را با شرکت کاماسیستم برای 40 نقطه (به صورت پراکنده در کل کشور) امضا نمود و هم اکنون سیستم در حال بهره برداری است.
در این پروژه از نرم افزار دیجیتال ساینیج ساخت شرکت کاماسیستم در قسمت های سرور و کلاینت، و در قسمت گیرنده از مانیتور ساینیج های سامسونگ، مدل PM55H استفاده شده است.

پروژه های انجام شده