دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

دیجیتال ساینیج در بیمارستان پارس تهران

پایان پروژه
1395
محل اجرا
تهران
تعداد کلاینت
22
نوع پروژه
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
بیمارستان فوق تخصصی پارس جزو اولین بیمارستان های خصوصی کشور می باشد که در در سال 1338 به همت گروهی از پزشكان جوان كه تحصیلات تخصصی خود را در زمینه های مختلف در امریكا و اروپا گذرانده و از بهترین های زمان خود بودند ، تأسیس شد.
همکاری شرکت کاماسیستم و بیمارستان پارس در سال 1395 در زمینه اجرای سیستم دیجیتال ساینیج برای 24 نقطه این بیمارستان آغاز گردید و در همان سال این پروژه اجرا و تا کنون در حال بهره برداری می باشد.
در این پروژه از نرم افزار دیجیتال ساینیج سمت سرور و کلاینت شرکت کاماسیستم و از تلویزیون های مدل 49SM5B ساخت شرکت LG در قسمت گیرنده استفاده است.

پروژه های انجام شده