ملی

شرکت مخابرات مرکز اصفهان - IPTV شهری

پایان پروژه
1392
محل اجرا
اصفهان
تعداد کلاینت
100,000
نوع پروژه
ملی
شرکت مخابرات مرکز اصفهان در انتهای سال 1390 در جهت افزایش درآمد مجموعه خود، اقدام به شرایط سنجی و آماده سازی طرح تجاری مناسب در زمینه راه اندازی سیستم IPTV شهری نمود و در آن سال از میان شرکتهای داخلی و خارجی مدعی در این حوزه در نهایت شرکت کاماسیستم به عنوان مجری انتخاب گردید.
با توجه به اینکه شرکت کاماسیستم به عنوان نماینده شرکت Anevia فرانسه در آن زمان در ایران فعالیت داشت و از سوی دیگر شرکت Anevia تجربه اجرای پروژه های شهری با اپراتورهایی همچون Etisalat، DU و Batelco یدک می کشید، شرکت کاماسیستم به همراه شرکت Anevia عهده دار اجرای این پروژه گشتند و تجربه بالای شرکت فرانسوی در کنار دانش داخلی شرکت کاماسیستم باعث گردید برای اولین بار در ایران این سیستم به صورت اصولی و حرفه ای راه اندازی گردد به طوری که مدیر عامل وقت شرکت مخابرات ایران جناب آقای دکتر پور رنجبر پس از بازدید از عملکرد سیستم، حمایت خود را از گسترش پروژه بیان نمودند. آنچه که در نهایت باعث توقف روال تجاری پروژه گردید نوسان نرخ ارز به سمت سه هزار تومان بود که متاسفانه ادامه طرح تجاری پروژه را میسر نکرد در حالی که سیستم از نظر فنی در 4 نقطه از مراکز مخابرات استان اصفهان راه اندازی و در حال ارسال تصاویر بود.
در این پروژه میان افزار شهری شرکت کاما سیستم به همراه سیستم پخش زنده Via live و سیستم پخش ویدیو (VOD) شرکت Anevia با نام تجاری توکان استفاده گردید.

 

پروژه های انجام شده