دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

دیجیتال ساینیج در بیمارستان بقیه الله تهران

پایان پروژه
1402
محل اجرا
تهران
تعداد کلاینت
10
نوع پروژه
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

بیمارستان بقیه الله تهران یکی از قدیمی ترین و کارامدترین بیمارستان های کشور می باشد.

در این پروژه راهکار Digital Signage کاملاً بومی شرکت کاماسیستم استفاده گردید. از دیگر ویژگی های این سیستم، افزایش قابل توجه امنیت سیستم و ویژه سازی آن با توجه به درخواست های کارفرما می باشد.
درclient های استفاده شده در راهکار تحویلی به بیمارستان بنا به درخواست آن مجموعه از INTEL NUC استفاده گردید. هرچند راهکار طراحی شده شرکت کاماسیستم قابلیت تطبیق با client های ویندوزی، اندرویدی و ...  را نیز دارا می باشند.

 

پروژه های انجام شده