دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

دیجیتال ساینیج در ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)

پایان پروژه
1402
محل اجرا
تهران
تعداد کلاینت
5
نوع پروژه
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکی از بزرگترین سازمان ایران می باشد.

در این پروژه راهکار Digital Signage کاملاً بومی شرکت کاماسیستم استفاده گردید. از دیگر ویژگی های این سیستم، افزایش قابل توجه امنیت سیستم و ویژه سازی آن با توجه به درخواست های کارفرما می باشد.
درclient های استفاده شده در راهکار تحویلی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بنا به درخواست آن سازمان از INTEL MUC استفاده گردید. هرچند راهکار طراحی شده شرکت کاماسیستم قابلیت تطبیق با client های ویندوزی، اندرویدی و ... را نیز دارا می باشند.

 

پروژه های انجام شده